Wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia 

Data: 18.04.2024 r., godz. 14.02    156
.

Jeszcze do 30 kwietnia przyjmować będziemy wnioski o dodatek osłonowy, czyli świadczenie, którego celem jest łagodzenie skutków rosnących cen energii i gazu dla gospodarstw domowych o niższym dochodzie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie. Nie może ona przekroczyć 2100 złotych dla gospodarstw jednoosobowych i 1500 złotych na osobę w gospodarstwach co najmniej dwuosobowych. Dotyczy to kwot netto, czyli tzw. "na rękę". Pod uwagę będą brane dochody za 2022 rok.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego pobierz

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ePUAP); ,
  • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 22A w dniach:
    • poniedziałek w godz. 9.00-16.45,
    • wtorek w godz. 8.00-12.00,
    • czwartek w godz. 8:00-15.45.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.