Dane Kontaktowe

Liczba odwiedzających: 4983

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-120 Legionowo , ul. Adama Mickiewicza 22A
tel  22 774-08-66, 22 774-28-37
email: sekretariat@opslegionowo.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP: /g34wm5v9fh/skrytka

Numery rachunków bankowych

Godziny otwarcia

DYREKTOR
Piotr Mrozek tel. (22) 774-08-66 

Z-CA DYREKTORA
Monika Kajka tel. (22) 774-08-66   

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pawka-Nowak   tel. 506-130-436

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
tel.  506-128-695, 506-128-934

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
tel.  506-129-039 , 506-129-217, 506-129-051

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Katarzyna Zaliwska - tel.   506-129-409
Halina Kuźmińska - tel.   506-129-442
Hanna Kosewska - tel.   506-129-764
Elżbieta Brulińska - tel.   506-129-272
Aneta Krasowska - tel.   506-129-272
Hanna Stefanik - tel.   506-129-409
Sylwia Drzewiecka- tel.   506-129-764
Jolanta Wojciechowska - tel.   506-129-287
Paulina Suska  - tel.   506-129-287
Anna Jezierska - tel.   506-129-253
Agata Burawska- tel.   506-129-768
Monika Głuchowska - tel.   506-129-768
Anna Sokołowska - tel.   506-129-253
Marta Ziemak-Seledyn - tel. 506-129-442
Julitta Litner - tel.   506-129-594
Klaudia Taperek- tel.      506-129-594
Żaneta Kowalczyk- tel.   506-129-552
Agnieszka Przybysz- tel.   506-129-552 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
Piotr Modzelewski    tel. 506-130-537

ASYSTENT RODZINY
Angelika Biernacka tel.    506-130-182
Piotr Modzelewski tel.   506-130-182

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
tel.   506-130-399

DZIAŁ ORGANIZACJI I KADR
tel.    506-130-652


DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
tel.   506-128-982

FILIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40
05-119 Legionowo
tel. 505-241-556

KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR+
Ewa Domaszewicz
ul. gen. Józefa Sowińskiego 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-47-25

KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Mariola Kuczyńska
ul. Zwycięstwa 4
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-93-64

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA
ul. Olszankowa E
05-120 Legionowo
tel. (22) 784-40-28

KLUB MŁODZIEŻOWY
Mirosław Szymański
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20 (bunkier) 
tel. (22) 772-93-13

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. gen. Józefa Sowińskiego 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-47-25