Warsztat Terapii Zajęciowej

Liczba odwiedzających: 1191

Warsztat Terapii Zajęciowejdla osób niepełnosprawnych, został utworzony w listopadzie 1996 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. Uczestnikami Warsztatu są osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi, ' całkowicie niezdolnymi do pracy zarobkowej, dla których terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji społecznej z elementami zawodowej. Liczba uczestników jest stała tj. 35.

Celem działania Warsztatu jest rehabilitacja zmierzająca do:

 • uzyskania poprawy rozwoju każdego uczestnika,
 • poprawy zaradności osobistej,
 • poprawy bądź doskonalenia sprawności psychofizycznej, niezbędnej do prawidłowego przystosowania i funkcjonowania w społeczeństwie.

Realizacja wyżej wymienionych celów odbywa się poprzez:

 1. udział uczestników w zajęciach warsztatowych w ramach 7 funkcjonujących pracowni tematycznych:
 • kulinarnej,
 • krawieckiej,
 • plastycznej,
 • komputerowej,
 • rękodzieła artystycznego,
 • pielęgnacji roślin,
 • kserograficznej.
 • udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej, w tym zajęcia na basenie,
 • udział w zajęciach muzykoterapeutycznych,
 • czynny udział w produkcjach artystycznych - organizacja aukcji, kiermaszy, wystaw,
 • udział w zajęciach rekreacyjnych, w tym turnusach rehabilitacyjnych.

Każdy z uczestników Warsztatu, korzystających z zajęć terapeutycznych, bierze udział w treningach w nabywaniu bądź doskonaleniu umiejętności społecznych

Facebook Warsztatu