Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego 

Data: 29.11.2023 r., godz. 15.22    Liczba odwiedzających: 1446

Legionowo, dnia 29.11.2023 r.

OPS/DK/1110-11/2023    

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego 

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty.

/-/ Piotr Mrozek

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej