Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

OGŁOSZENIE

 

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie od dnia 28 marca 2022 :

 1. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie przy wyznaczonych stanowiskach na parterze budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym godziny spotkania
 2. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, prowadzone będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w poszczególnych dniach: poniedziałek 9.00-16.45, czwartek w godz. 8:00-15.45,
 3. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie dodatku mieszkaniowego, prowadzone będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w poszczególnych dniach: środa, piątek w godz. 8:00-15.45.
 4. Bezpośrednie składanie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi  prowadzone będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w poszczególnych dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8:00-15.45.
 5. Bezpośrednie składanie przez obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL wniosków w zakresie:
  • wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
  • świadczeń rodzinnych
  • pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  • prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13a w poszczególnych dniach: poniedziałek w godz. 12:00-16:00
  • wtorek- piątek  w godz. 9:00-13:00, 
 6. Składanie wniosków w zakresie pomocy społecznej możliwe jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach poniedziałek 8:00-16:45 wtorek – piątek 8:00-15:45 – poprzez wrzucenie dokumentów do urny.
 7. Składanie pism i dokumentów do uzupełnienia złożonych wniosków możliwe jest  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28  w godzinach poniedziałek 8:00-16:45 wtorek – piątek 8:00-15:45  – poprzez wrzucenie dokumentów do urny
 8. Pracownicy działów merytorycznych prowadzą na bieżąco obsługę klienta poprzez kontakt telefoniczny, udzielając informacji o prowadzonym postępowaniu, bez udzielenia szczegółowych informacji o przyznanych świadczeniach.

Dokumenty do pobrania w celu uzyskania pomocy

 

 

Uwaga! Komunikat !

Szanowni Państwo z uwagi na fakt, iż dotarła do Ośrodka informacja o próbach wyłudzenia danych osobowych - uprzejmie informujemy, iż Ośrodek nie zleca nikomu wykonywania telefonów do osób starszych i zbierania ich danych osobowych.

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

022 774-08-66.

W przypadku, otrzymania takiego telefonu prosimy o zapisanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej oraz o skontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.
Przekaż proszę tę informację swojej babci, dziadkowi, starszej mamie, tacie, sąsiadce, sąsiadowi !

Aktualności

Komunikat dot. wypłaty świadczenia pieniężnego

29.04.2022

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

28.03.2022

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

23.03.2022
Адріана Глуховська