Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

OGŁOSZENIE

 

Od dnia 17.11.2021 r. do dnia 30.11.2021r wprowadza się zmianę organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie tj.

1. W dziale pomocy środowiskowej wprowadza się pracę zmianową, nie więcej niż dwóch pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

2. Koordynatorom usług opiekuńczych wprowadza się pracę zmianową, nie więcej niż dwóch pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

3. Asystentom rodziny wprowadza się pracę zmianową zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

4. Koordynatorowi ds. Niebieskiej Karty wprowadza się telefoniczny dyżur w siedzibie OPS, zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

5. W Dziale księgowości, dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  dziale świadczenia wychowawczego, w dziale świadczeń wprowadza się pracę zmianową, nie więcej niż dwóch pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

6. W Filii Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się pracę zmianową nie więcej niż dwóch pracowników, zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

7.  W sekretariacie wprowadza się pracę zmianową nie więcej niż jeden pracownik, zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

8. Portierom i kierownikowi działu administracyjno –gospodarczego wprowadza się pracę zmianową zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.

9. Poza ustalonymi w harmonogramie dyżurami, pracownicy w zależności od sytuacji i potrzeby reagowania/interwencji kryzysowej w godzinach pracy OPS pozostają  do dyspozycji pracodawcy.

10. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie przy wyznaczonych stanowiskach na parterze budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym godziny spotkania, z zachowaniem  reżimu sanitarnego tj. mierzenie temperatury, zakrywaniu ust  i nosa oraz dezynfekcji rąk.

11. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych  ul. Jagiellońska 13a w poszczególnych dniach: poniedziałek 9.00-16.45, czwartek w godz. 8:00-15.45, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie dodatku mieszkaniowego, prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13a w poszczególnych dniach: środa, piątek w godz. 8:00-15.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

13. Pracownicy działów merytorycznych prowadzą na bieżąco obsługę klienta poprzez kontakt telefoniczny, udzielając informacji o prowadzonym postępowaniu, bez udzielenia szczegółowych informacji o przyznanych świadczeniach.

14. Placówki podległe OPS tj. Świetlica Terapeutyczna, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Młodzieżowy oraz Dom Dzienny SENIOR+ pracują z zachowaniem reżimu sanitarnego: mierzenie temperatury, zasłanianie ust i nosa maseczką, częste mycie rąk i dezynfekcja.

Dokumenty do pobrania w celu uzyskania pomocy

 

 

Uwaga! Komunikat !

Szanowni Państwo z uwagi na fakt, iż dotarła do Ośrodka informacja o próbach wyłudzenia danych osobowych - uprzejmie informujemy, iż Ośrodek nie zleca nikomu wykonywania telefonów do osób starszych i zbierania ich danych osobowych.

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

022 774-08-66.

W przypadku, otrzymania takiego telefonu prosimy o zapisanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej oraz o skontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.
Przekaż proszę tę informację swojej babci, dziadkowi, starszej mamie, tacie, sąsiadce, sąsiadowi !