Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

OGŁOSZENIE

 

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzenianie się wirusa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, Filii Ośrodka oraz w dziale dodatków mieszkaniowych wprowadza się  szczególne zasady pracy oraz przyjmowania interesantów od dnia 19.10.2020r. do odwołania: 

 1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w siedzibie oraz w terenie.

 2. Obsługa będzie prowadzona telefonicznie nr 22 774-08-66, 22 774-28-37, za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@opslegionowo.pl, portal emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl lub przez platformę e-puap.

 3. Pisma, wnioski i dokumenty należy wrzucać do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu w budynku Ośrodka.

 4. Wszelkie druki wniosków znajdują się na stronie Ośrodka www.opslegionowo.pl w zakładce druki do pobrania.

 5. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Filii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40 w siedzibie oraz w terenie.

 6. Pisma, wnioski i dokumenty należy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach wewnętrznych Filii OPS.

 7. Pracownicy socjalni OPS i Filii OPS pracują w środowiskach tylko interwencyjnie.

 8. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie w okienku kasowym, tylko w pilnych sprawach wymagających osobistego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przyjścia, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

 9. Wypłata w kasie z pomocy społecznej odbywać się będzie w reżimie sanitarnym i zgodnie z dniem i godziną przypisaną indywidualnie dla każdego klienta.

 10. W Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońskiej 13A obowiązuje następujący rozkład pracy, z zachowaniem szczególnej ostrożności i reżimu sanitarnego:

  • środa, piątek w godzinach 8.00 – 15.00 – przyjmowanie wniosków tylko o ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

 11. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego obowiązuje następujący rozkład pracy, z zachowaniem szczególnej ostrożności i reżimu sanitarnego.

 • Wtorek, Czwartek w godzinach 8.00 – 16.00 – przyjmowanie wniosków tylko o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry start;

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania OPS na wypadek wystąpienia  ogniska zakażenia, w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie trwający lawinowy wzrost zakażeń COVID-19 w kraju.

Dokumenty do pobrania w celu uzyskania pomocy

 

 

Uwaga! Komunikat !

Szanowni Państwo z uwagi na fakt, iż dotarła do Ośrodka informacja o próbach wyłudzenia danych osobowych - uprzejmie informujemy, iż Ośrodek nie zleca nikomu wykonywania telefonów do osób starszych i zbierania ich danych osobowych.

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

022 774-08-66.

W przypadku, otrzymania takiego telefonu prosimy o zapisanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej oraz o skontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.
Przekaż proszę tę informację swojej babci, dziadkowi, starszej mamie, tacie, sąsiadce, sąsiadowi !