Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja o naborze na stanowisko opiekuna

23.08.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zatrudni osoby na stanowisku -  Opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Prosimy o kontakt z działem usług opiekuńczych pokój nr 1 lub 2., tel. wew. 111, 112, 122.

Oferujemy:

umowę zlecenie z możliwością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

/-/ Anna Brzezińska

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

 

« inne aktualności