Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu lutym w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

31.01.2020

Terminy wypłat w kasie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w lutym 2020 roku

  • 24 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczenia Dobry Start (300 plus) w lutym 2020 roku

  • 24 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłaty w kasie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w lutym 2020 roku

  • 20 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 25 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 27 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej w lutym 2020 roku

  • 05 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 10 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00 (poniedziałek)
  • 19 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 26 lutego 2020 r w godz. 11:00 - 14:00
« inne aktualności