Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Składanie wniosków na nowy świadczeniowy 2020/2021

27.07.2020

 WAŻNE!


Wnioski o ustalenia prawa do:
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- świadczenia  z funduszu alimentacyjnego
- świadczenie Dobry Start

Należy  składać od 03 sierpnia 2020r.  w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
  ul. Jagiellońska 13A pok. nr 3  w godzinach:

  • poniedziałek 8:00 do 17:45      

  • wtorek 8:00 do 15:45  

  • czwartek 8:00 do 17:45

« inne aktualności