Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

14 sierpnia - Ośrodek będzie nieczynny

30.07.2020

INFORMUJEMY, ŻE

14 SIERPNIA 2020 R.

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Z DNIA 25.05.2020 R.

« inne aktualności