Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Składanie wniosków na okres świadczeniowy 2020/2021 od 19 października 2020

12.10.2020

 WAŻNE!


Wnioski o ustalenia prawa do:
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
- świadczenia  z funduszu alimentacyjnego
- świadczenie Dobry Start

Należy  składać od 19 października 2020r.  w Dziale Dodatków Mieszkaniowych
  ul. Jagiellońska 13A pok. nr 3  w godzinach:

  • poniedziałek 8:00 do 15:00    

  • wtorek 8:00 do 15:00

  • czwartek 8:00 do 15:00

« inne aktualności