Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 2021

18.01.2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021r. będzie można składać już od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną – papierowo w siedzibie OPS w Legionowie lub za pośrednictwem poczty na adres : Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo.

Poprawnie wypełnione wnioski będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. droga elektroniczną:
  • za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
 • od 1 kwietnia 2021 r. droga elektroniczną oraz w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, ul. Jagiellońska 13 A pok. nr 3  w godzinach:
  • 8:00 – 17:00 w poniedziałek,
  • 8:00 – 12:00 wtorek,
  • 8:00 – 16:00 czwartek

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać od dnia 1 kwietnia 2021 r. w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28,
 • Dziale Dodatków Mieszkaniowych, ul. Jagiellońska 13 A pok. nr 3
 • Filii Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40
 • stronie internetowej www.opslegionowo.pl / zakładka : Rodzina 500+.

« inne aktualności