Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu lutym w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

25.01.2021

Terminy wypłat w kasie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w lutym 2021 roku

 • 22 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 24 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłat w kasie świadczenia Dobry Start (300 plus) w  lutym 2021 roku

 • 22 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 24 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłaty w kasie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w lutym 2021 roku

 • 23 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 25 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej w lutym 2021 roku

 • 03 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 10 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 17 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 19 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
 • 24 lutego 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

 

« inne aktualności