Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

KOMUNIKAT 500+

29.03.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19, uprzejmie informuje, że:

od dnia 01-04-2021r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną (E-PUAP, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej),
  • pocztą na adres siedziby Ośrodka,
  • w wersji papierowej do urny w siedzibie OPS (ul. Aleja 3 Maja 28) od poniedziałku do piątku: w godz. 800 – 1600
« inne aktualności