Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wydawanie paczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

27.05.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie informuję, że wydawanie paczek

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w miesiącu czerwcu

odbędzie się w dniu  14 czerwca 2021r

 

Wydawanie będzie odbywać, się TYLKO dla osób które nie odbierały paczek

w kwietniu i marcu lub też mają nowe skierowania.

« inne aktualności