Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu lipcu w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

15.07.2021

Terminy wypłat w kasie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w  lipcu 2021 roku

  • 26 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 28 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłaty w kasie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w lipcu 2021 roku

  • 20 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 22 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej w lipcu 2021 roku

  • 07 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 14 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 21 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 28 lipca 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 

« inne aktualności