Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja o naborze na stanowisko specjalistę do prowadzenia rehabilitacji ruchowej

03.09.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie  zatrudni specjalistę do prowadzenia rehabilitacji ruchowej

w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo)

Wymagania niezbędne

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty: absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacji i i gimnastyką leczniczą oraz technicy rehabilitacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  CV    na adres: sekretariat@opslegionowo.pl lub osobiście: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. 3 Maja 28 05-120 Legionowo, sekretariat, pok. Nr 10. 

Telefon kontaktowy: 22 774-08-66 wew. 224 lub 214

                                    22 774-93-64

« inne aktualności