Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu marcu 2022r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

11.03.2022

Terminy wypłaty w kasie:

 • świadczeń rodzinnych ,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
 • świadczeń wychowawczych (500+)
  • 22 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  • 24 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej

 • 2 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 9 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 16 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 23 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie dodatku osłonowego (dla osób, które złożyły wniosek do końca stycznia 2022)

 • 28 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00  osoby o nazwiskach od litery A do litery J
 • 29 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00  osoby o nazwiskach od litery K do litery N
 • 30 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ź
« inne aktualności