Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

15.03.2022

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego WPS-I.9421.29.16.2022.KW z dnia 16 marca 2022r.

wersja edytowalna

wersja PDF

 

« inne aktualności