Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

28.03.2022

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodny z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (poz. 608) pobierz

« inne aktualności