Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu listopadzie 2022r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

27.10.2022

Terminy wypłaty w kasie:

 • świadczeń rodzinnych ,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • 22 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  • 24 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej

 • 02 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 09 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00 
 • 16 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 23 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie dodatku osłonowego (wnioski złożone w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2022)

 • 28 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie dodatku węglowego (wnioski złożone w sierpniu i wrześniu 2022)

 • 4 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 22 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 24 listopada 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

PROSIMY  O  DOSTOSOWANIE  SIĘ  DO WYZNACZONYCH   TERMINÓW W KASIE.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄ WYPŁACANE RAZEM Z DODATKIEM OSŁONOWYM i WĘGLOWYM

 

« inne aktualności