Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Komunikat ws przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy

25.07.2017

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,  na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 01.10.2017r. do 30.09.2018r. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie (pokój nr 6) od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2017r. do 31.10.2018r. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie (pokój nr 7) od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 


Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2017r. do 31.10.2018r. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie (pokój nr 7) od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2017r. do 30.09.2018r. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie (pokój nr 7) od dnia 1 sierpnia 2017 r. 

« inne aktualności