Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Komunikat ws terminów wypłacania świadczeń od 1 pażdziernika 2017

03.10.2017

W związku ze zmianą procedur przelewu środków dotacji przez Urząd Wojewódzki Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie informuje, że wypłaty świadczeń:

  • świadczeń rodzinnych,
  • pielęgnacyjnych,
  • rodzicielskich,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego   
  • świadczeń wychowawczych (Program 500+)

począwszy od października 2017r. będą dokonywane po 20-tym dniu danego  m-ca.

« inne aktualności