Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Komunikat ws terminów wypłacania świadczeń

02.01.2020

Zgodnie z przepisami wypłaty (przelewy) :

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń pielęgnacyjnych,
  • zasiłków pielęgnacyjnych,
  • świadczeń rodzicielskich,
  • świadczeń wychowawczych (Program 500+)
  • świadczeń Dobry Start

są realizowane do końca miesiąca

« inne aktualności