Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Komunikat świadczenie wychowawcze

02.11.2017

Szanowni Państwo , świadczeniobiorcy świadczenia wychowawczego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż w  korespondencji,  którą Państwo otrzymaliście – Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku – nasz  Ośrodek  wyznaczył nowy termin na zakończenie postępowań i wydania Państwu decyzji na dzień 30.11.2017r.

Szanowni Państwo ,

Termin określony w zawiadomieniu jest terminem długim wskazanym dla bezpieczeństwa prowadzonych postępowań. Pracownicy działu świadczenia wychowawczego na bieżąco wydają dla Państwa decyzje po uzupełnieniu brakujących dokumentów.

Dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo nie musieli czekać zbyt długo na wydanie decyzji i na wypłatę świadczenia.

Otrzymacie Państwo świadczenie w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017r.

« inne aktualności