Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

30 kwietnia - Ośrodek będzie nieczynny

02.01.2018

INFORMUJEMY, ŻE

30 KWIETNIA 2018 R.

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ W LEGIONOWIE Z DNIA 15.12.2017 R.

« inne aktualności