Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

"Dobry Start"

29.06.2018

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż jednorazowe świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300zł realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

 Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynający się  rok szkolny dla każdego uczącego się w szkole dziecka - bez względu na dochody do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 Wnioski składamy

Wniosek może rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, (w organie właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko).

 Wniosek należy złożyć  w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w Dziale Świadczenia Wychowawczego w pokoju nr 9.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2018r. będzie można składać wnioski papierowe.

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 

Wnioski złożone w lipcu i sierpniu 2018r., będą realizowane w terminie nie później niż do 30 września 2018r.

 W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach OPS rozpatrzy i wypłaci świadczenie w terminie maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

"Dobry Start" dla ucznia

« inne aktualności