Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłata świadczenia Dobry Start w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

21.09.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłaty świadczenia DOBRY START z wniosków 
złożonych w VII i VIII będą wypłacane do końca IX, w tym w
formie gotówkowej w kasie OPS 24.09.2018 godz.: 11-14. 

 

« inne aktualności