Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

OGŁOSZENIE

 

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie od dnia 1 czerwca 2022

 

Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do dnia 31 maja 2022

 

Dokumenty do pobrania w celu uzyskania pomocy

 

 

Uwaga! Komunikat !

Szanowni Państwo z uwagi na fakt, iż dotarła do Ośrodka informacja o próbach wyłudzenia danych osobowych - uprzejmie informujemy, iż Ośrodek nie zleca nikomu wykonywania telefonów do osób starszych i zbierania ich danych osobowych.

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

022 774-08-66.

W przypadku, otrzymania takiego telefonu prosimy o zapisanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej oraz o skontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.
Przekaż proszę tę informację swojej babci, dziadkowi, starszej mamie, tacie, sąsiadce, sąsiadowi !

Aktualności

Komunikat dot. wypłaty świadczenia pieniężnego

29.04.2022

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

28.03.2022

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

23.03.2022
Адріана Глуховська