Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Koronawirus - nowa organizacja pracy OPS

Zarządzenie nr 4/III/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 12.03.2020 roku  w sprawie: podjęcia dodatkowych działań profilaktycznych w związku z rosnącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Polsce.

Zarządzenie nr 5/III/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 12.03.2020 roku  w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr 7/III/2020 z dnia 25.03.2020 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w sprawie: zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 8/III/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 25.03.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr 9/IV/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 10.04.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr  10/IV/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 27.04.2020 roku   w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr  11/V/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 11.05.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr  13/V/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 25.05.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr  15/VI/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 01.06.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr 19/X/2020  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 12.10.2020 roku w sprawie: zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr  20/X/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 19.10.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr 23/XI/2021 z dnia 15.11.2021 roku  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w sprawie: zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr  2/I/2022  z dnia 28.01.2022 roku  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowiew sprawie  czasowej zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr  3/II/2022  z dnia 16.02.2022 roku  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowiew sprawie  czasowej zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.