Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Koronawirus - nowa organizacja pracy OPS

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTA W DNIACH 01.04.2020 R. - 30.04.2020 R. W OKIENKU KASOWYM OŚRODKA

LP.

DATA

DYŻUR DZIAŁU

GODZINY

1.

01.04.2020 R. (ŚRODA)

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

8:00 -16:00

2.

02.04.2020 R. (CZWARTEK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

3.

03.04.2020 R. (PIĄTEK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

4

06.04.2020 R.

(PONIEDZIAŁEK)

DZIAŁ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

8:00 -16:00

5.

07.04.2020 R.

(WTOREK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

6.

08.04.2020 R.

(ŚRODA)

POMOC SPOŁECZNA

8:00-10:00

15:00-16:00

7.

08.04.2020 R.

(ŚRODA)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

11:00-14:00

8.

09.04.2020 R. (CZWARTEK)

DZIAŁ ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

8:00 -16:00

9.

10.04.2020 R.

(PIĄTEK)

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

8:00 -16:00

10.

14.04.2020 R. (WTOREK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

11.

15.04.2020 R. (ŚRODA)

POMOC SPOŁECZNA

8:00-10:00

15:00-16:00

12.

15.04.2020 R. (ŚRODA)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

11:00-14:00

13.

16.04.2020 R.

(CZWARTEK)

DZIAŁ ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

8:00 -16:00

14.

17.04.2020 R.

(PIĄTEK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

15.

20.04.2020 R.

(PONIEDZIAŁEK)

DZIAŁ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

8:00-10:00

15:00-16:00

16.

20.04.2020 R.

(PONIEDZIAŁEK)

WYPAŁTA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

11:00-14:00

17.

21.04.2020 R.

(WTOREK)

DZIAŁ ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

8:00 -16:00

18.

21.04.2020 R.

(WTOREK)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZ ALIMENTACYJNEGO

8:00 -16:00

19.

22.04.2020 R.

(ŚRODA)

POMOC SPOŁECZNA

8:00-10:00

15:00-16:00

20.

22.04.2020 R.

(ŚRODA)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

11:00-14:00

21.

23.04.2020 R.

(CZWARTEK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

22.

24.04.2020 R.

(PIĄTEK)

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

8:00 -16:00

23.

27.04.2020 R.

(PONIEDZIAŁEK)

DZIAŁ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

8:00 -16:00

24.

28.04.2020 R.

(WTOREK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00 -16:00

25.

29.04.2020 R.

(ŚRODA)

POMOC SPOŁECZNA

8:00-10:00

15:00-16:00

26.

29.04.2020 R.

(ŚRODA)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

11:00-14:00

27.

30.04.2020 R.

(CZWARTEK)

DZIAŁ ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

8:00 -16:00

 

 

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTA W DNIACH 26.03.2020 R. - 31.03.2020 R. W OKIENKU KASOWYM OŚRODKA

LP.

 

DATA

 

DYŻUR DZIAŁU

GODZINY

1.

26.03.2020 R. (CZWARTEK)

DZIAŁ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

8:00-10:00

15:00-16:00

2.

26.03.2020 R.

(CZWARTEK)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

11:00-14:00

3.

27.03.2020 R.

(PIĄTEK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00-16:00

4.

30.03.2020 R.

(PONIEDZIAŁEK)

POMOC SPOŁECZNA

8:00-16:00

5.

31.03.2020 R.

(WTOREK)

DZIAŁ ŚWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

8:00-16:00

Zarządzenie nr 4/III/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 12.03.2020 roku  w sprawie: podjęcia dodatkowych działań profilaktycznych w związku z rosnącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Polsce.

Zarządzenie nr 5/III/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 12.03.2020 roku  w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.

Zarządzenie nr 7/III/2020 z dnia 25.03.2020 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w sprawie: zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 8/III/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie z dnia 25.03.2020 roku w sprawie: czasowego zawieszenia działalności placówek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.