Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Aktualności

 

Pokaż aktualności z roku:

Komunikat dot. wypłaty świadczenia pieniężnego

29.04.2022

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

28.03.2022

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

23.03.2022
Адріана Глуховська