Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

24 grudnia - Ośrodek będzie nieczynny

08.12.2020

INFORMUJEMY, ŻE

24 GRUDNIA 2020 R.

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Z DNIA 06.11.2020 R.

« inne aktualności