Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu styczniu w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

29.12.2020

Terminy wypłat w kasie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w styczniu 2021 roku

  • 25stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 27 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłat w kasie świadczenia Dobry Start (300 plus) w styczniu 2021 roku

  • 25 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 27 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłaty w kasie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w styczniu 2021 roku

  • 21 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 26 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej w styczniu 2021 roku

  • 8 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (piątek)
  • 13 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 20 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 27 stycznia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

 

« inne aktualności