Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu maju w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

28.04.2021

Terminy wypłat w kasie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w  maju 2021 roku

  • 24  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 26 maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłat w kasie świadczenia Dobry Start (300 plus) w  maju  2021 roku

  • 24  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 26  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłaty w kasie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w maju 2021 roku

  • 20  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 25  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej w maju 2021 roku

  • 05  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 12  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 19  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 26  maja 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

 

« inne aktualności