Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

4 czerwca - Ośrodek będzie nieczynny

28.04.2021

INFORMUJEMY, ŻE

4 CZERWCA 2021 R.

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Z DNIA 26.04.2021 R.

« inne aktualności