Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu sierpniu w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

27.07.2021

Terminy wypłat w kasie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500 plus) w sierpniu 2021 roku

  • 23 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 25 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00 (kasa łączona z pomocą społeczną)

Terminy wypłaty w kasie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sierpniu 2021 roku

  • 24 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 26 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej w sierpniu 2021 roku

  • 4 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 11 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 18 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
  • 25 sierpnia 2021 r w godz. 11:00 - 14:00
« inne aktualności