Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

12 listopada - Ośrodek będzie nieczynny

18.10.2021

INFORMUJEMY, ŻE

12 LISTOPADA 2021 R.

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Z DNIA 18.10.2021 R.

« inne aktualności