Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń rodzinnych w miesiącu listopadzie i grudniu na konta bankowe

28.10.2021

Terminy wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych w listopadzie 2021 roku

  • 19 listopada 2021 r

Terminy wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych w grudniu 2021 roku

  • 16 grudnia 2021 r
« inne aktualności