Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Składanie wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022 od 01 listopada 2021

28.10.2021

Składanie wniosków na nowy okres

świadczeniowy 2021/2022

WAŻNE!

Wnioski o ustalenia prawa do:
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenie pielęgnacyjne

- zasiłek pielęgnacyjny

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- świadczenie rodzicielskie

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka


Należy  składać od 01 listopada 2021r.  w Dziale Dodatków Mieszkaniowych   ul. Jagiellońska 13A pok. nr 3  w godzinach:

·       poniedziałek 9:00 do 16:45      

·       czwartek 8:00 do 15:45


 

« inne aktualności