Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu maju 2022r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

29.04.2022

Terminy wypłaty w kasie:

 • świadczeń rodzinnych ,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
 • świadczeń wychowawczych (500+)
  • 24 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  • 26 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej

 • 4 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 11 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00 
 • 18 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 25 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie dodatku osłonowego (wnioski złożone w styczniu, lutym i marcu 2022

 • 23 maja 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

PROSIMY  O  DOSTOSOWANIE  SIĘ  DO WYZNACZONYCH   TERMNÓW W KASIE.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄ WYPŁACANE RAZEM Z DODATKIEM OSŁONOWYM

« inne aktualności