Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wypłaty świadczeń w miesiącu wrześniu 2022r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej

30.08.2022

Terminy wypłaty w kasie:

 • świadczeń rodzinnych ,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • 20 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
  • 22 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie świadczeń z pomocy społecznej

 • 07 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 14 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00 
 • 21 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00
 • 28 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

Terminy wypłat w kasie dodatku osłonowego (wnioski złożone w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu i lipcu 2022)

 • 26 września 2022 r. w godz. 11:00 - 14:00

 

PROSIMY  O  DOSTOSOWANIE  SIĘ  DO WYZNACZONYCH   TERMNÓW W KASIE.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄ WYPŁACANE RAZEM Z DODATKIEM OSŁONOWYM 

 

« inne aktualności