Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja o naborze na stanowisko zastępcy głównego księgowego

19.01.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osoby na stanowisko

Zastępcy głównego księgowego – 1 etat.

Zadania:

1.      Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

2.      Przygotowywanie dowodów księgowych do wypłaty.

3.      Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków.

4.      Nadzór nad prawidłową ewidencją majątku jednostki.

5.      Sporządzanie tygodniowych i miesięcznych zapotrzebowań na środki z Gminy oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania.

6.      Miesięczne rozliczanie środków otrzymanych na wydatki.

7.      Bieżąca analiza wykonania planu finansowego Ośrodka, pod kątem identyfikacji zagrożeń w jego realizacji. Przygotowywanie propozycji zmian w planie finansowym.

8.      Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Ośrodka.

9.      Sprawdzanie zgodności sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową.

10.  Rozliczanie podróży służbowych pracowników.

11.  Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.

12.  Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

13.  Znajomość przepisów i aktów prawnych wynikających z potrzeb powyższego zakresu obowiązków.

14.  Właściwe i terminowe załatwienie spraw.

15.  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., regulaminu pracy Ośrodka.

16.  Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Ośrodka.

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne oraz co najmniej trzyletni staż pracy.

2.      praktyczna znajomość programu Excel

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1.      staż pracy w księgowości

Oferujemy:

- umowę o pracę na zastępstwo,

- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CVosobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 10, pocztą na adres placówki: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28, 05 -120 Legionowolub na adres e-mail sekretariat@opslegionowo.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

/-/ Anna Brzezińska

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

« inne aktualności