Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

  • Odcinki rent i emerytur (zaświadczenie z ZUSu)
  • Decyzje o zasiłkach rodzinnych i przyznające fundusz alimentacyjny
  • Wyrok zasądzający alimenty
  • Zaświadczenie z PUP
  • Stypendia studentów
  • Oświadczenie z działalności gospodarczej
  • Oświadczenie o pracy dorywczej
  • W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin)