Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Świetlica Terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla Legionowskich dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Działa od 2008 roku na Legionowskim Osiedlu Młodych przy ul. Olszankowa E ( w budynku przedszkola miejskiego nr 1, boczne wejście po schodach).

Placówka jest czynna :

Poniedziałek: 13.00 - 18.00
Wtorek: 14:00 - 18:00
Środa: 13:00 - 18:00
Czwartek: 14:00 - 18:00
Piątek: 14:00 - 18:00

 

Głównym celem Świetlicy jest wspieranie dziecka i rodziny w procesie opiekuńczo – wychowawczym.

Działania placówki nastawione są na wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka, zarówno intelektualnego jak i emocjonalnego. Budowanie właściwych postaw, wiary w siebie i swoje możliwości oraz rozwijanie zainteresowań. Podczas zajęć zapewniamy podopiecznym:

  • zajęcia z elementami socjoterapii oraz terapii pedagogicznej,

  • warunki i pomoc w nauce, odrabianiu prac domowych ,

  • zajęcia z j. Angielskiego w grupach wiekowych,

  • zajęcia artystyczne, plastyczne i teatralne,

  • aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez gry i zabawy.

Przyjęcie dzieci odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Dzieci i młodzież uczęszczają do Świetlicy nieodpłatnie.