Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wolontariat

Od listopada 2002r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie działa wolontariat.
Dzięki współpracy koordynatorów pracownikami socjalnymi możliwe jest rozeznanie potrzeb wśród osób wymagających pomocy. Świadczenia udzielane im przez wolontariuszy są dobrowolne , bezpłatne i wykraczają poza więzi rodzinno koleżeńsko-przyjacielskie.

W zakres wykonywanych świadczeń wchodzą następujące czynności:

 • pomoc w nauce m.in. matematyce, języku polskim i angielskim.
 • dotrzymywanie towarzystwa, głównie osobom starszym i niepełnosprawnym np. wspólne spacery, czytanie prasy, książek, rozmowy,
 • pomoc w czynnościach przy prowadzeniu gospodarstwa domowego np. zakupy, drobnych napraw
 • pomoc polegająca na kontaktowaniu się z lekarzem i realizacji recept.

Co zyskuje wolontariusz?

 • zdobywa cenne doświadczenie zawodowe  i życiowe , poszerza horyzonty, nawiązuje nowe przyjaźnie,
 • poznaje inne środowisko poprzez pracę i integrację ze społecznością lokalną
 • poznaje swoje mocne i słabe strony
 • ma prawo do uzyskania pisemnej opinii na temat wykonywanych przez siebie świadczeń oraz pisemnego zaświadczenia o wykonywanych świadczeniach.

Tak więc, jeśli:

 • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz jak ?
 • chcesz zdobyć doświadczenie, ale nie wiesz gdzie ?
 • chcesz zmienić coś w swoim życiu, ale nie wiesz jeszcze co ?

ZGŁOŚ SIĘ , CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !

szczegółowe informacje telefonicznie 022 774 08 66 wew. 226