Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Spotkanie rekrutacyjne kandydatów na uczestników projektu systemowego

 

W grudniu 2008 roku w Domu Dziennego Pobytu odbyło się spotkanie informacyjne dla osób chcących uczestniczyć w projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejski Fundusz Społeczny pt. "Aktywność drogą do sukcesu" realizowanym przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. Na spotkanie pracownicy socjalni zaprosili 25 osób, będącymi klientami Ośrodka, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie udziałem. Uczestnicy w ramach projektu mają szansę na zmianę swojej sytuacji zawodowej i życiowej. 

W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby, których trudna sytuacja zawodowa i społeczna sprawia, że korzystają ze wsparcia z systemu pomocy społecznej. Osoby zapoznały się z założeniami projektu, przedstawiono im cele projektu oraz formy działań. Osoby wyrażające gotowość przystąpienia do projektu wypełniły ankietę rekrutacyjną i złożyły deklarację udziału w projekcie. Ponadto zaprezentowano dokumentację jaką każdy uczestnik projektu musi wypełnić oraz poinformowano o konsekwencjach zrezygnowania z uczestnictwa w projekcie z przyczyn zależnych od klienta.

Na zakończenie spotkania sporządzono listę kandydatów będących uczestnikami projektu, z którymi następnie zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe i zawarte kontrakty socjalne.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.