Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Spotkanie obywatelskie

30 marca 2009r. w siedzibie Jadłodajni „CARITAS” odbyło się spotkanie obywatelskie dotyczące zorganizowania festynu dla mieszkańców osiedla „Kozłówka” . Festyn został zaplanowany w ramach Projektu „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli  dyrektor oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Rada Osiedlowa i mieszkańcy.

Na spotkaniu ustalono termin festynu na 24 maja 2009r. oraz mieszkańcy określili swoje oczekiwania i potrzeby związane z atrakcjami podczas imprezy.  

Organizacja imprezy zgodnie z projektem „Aktywność drogą do sukcesu” zostanie zlecona profesjonalnemu podwykonawcy tj. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Legionowie.

 

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.