Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

II Spotkanie obywatelskie

 

18 czerwca 2009r. o godz.18.00 w siedzibie Jadłodajni „CARITAS” odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla „Kozłówka” z zaproszonymi gośćmi. Zaproszenie na spotkanie przyjął Zastępca Prezydenta Pan Piotr Zadrożny, Radny Rady Miasta Józef Dziedzic, Zastępca Komendanta KPP, Komendant Straży Miejskiej, Przedstawiciele KZB oraz Pan Marek Niewiadomski Kierownik Schroniska „CARITAS”.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Projektu „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez nasz Ośrodek i dotyczyło spraw obywatelskich.

Podczas spotkania mieszkańcy poruszali kwestie związane z warunkami mieszkaniowymi, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W czasie spotkania mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedź na każde zadane pytanie. Spotkanie okazało się doskonałą formułą dialogu społecznego miedzy władzami miasta jej jednostkami a społeczeństwem. Zaproszeni gości przedstawili również  mieszkańcom plany rozwojowe osiedla.

Na spotkaniu zastały zainicjowane dalsze działania zmierzające do poprawy atrakcyjności zamieszkiwania na osiedlu . Takim działaniem będzie  m.in. akcja wspólnego sadzenia zieleni na osiedlu.  Zieleń, ziemię itp. Nieodpłatnie przekaże Komunalny Zakład Budżetowy a mieszkańcy wspólnymi siłami ozdobią teren swojego osiedla.  Ta inicjatywa to aktywna forma wspólnego spędzenia wolnego czasu wraz z dziećmi.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.