Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Prezentacja raportu z ewaluacji projektu systemowego

Podczas konferencji w dniu 30 czerwca 2009r. odbyła się prezentacja raportu z ewaluacji projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu ".

Prezentacja na którą zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych okolicznych gmin, powiatu legionowskiego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje z którymi współpracowaliśmy podczas realizacji projektu oraz realizatorzy projektu. Prezentacja została opracowana na podstawie raportu przygotowanego przez specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji.

Celem prezentacji projektu systemowego było przedstawienie głównych rezultatów projektu oraz wniosków wynikających z dotychczasowych doświadczeń, a także zaproponowanie rozwiązań, które mogą być przydatne w dalszej realizacji.

Raport oraz prezentacja dostępna jest w zakładce EWALUACJA PROJEKTU.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.