Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Ewaluacja projektu

  • Raportu z ewaluacji projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu ". pobierz
  • Prezentacja projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu" pobierz

 

 

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.