Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Inauguracja II etapu projektu „Aktywność drogą do sukcesu”

30 czerwca 2009r. roku podczas konferencji podsumowującej realizację I etapu projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zainaugurował rozpoczęcie realizacji II etapu projektu, który jest realizowany w terminie od czerwca 2009 do grudnia 2009r.

Projekt skierowany jest do 16 rodzin z terenu naszej Gminy. Uczestnicy projektu będą nie tylko pracować nad problem bezrobocia , ale także uczyć się radzić sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Będą budować prawidłowe relacje pomiędzy nimi i ich dziećmi, a także wspólnie, miło spędzać wolny czas. Łącznie w ramach projektu obejmiemy wsparcie 70 osób.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.