Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Rozpoczęcie II edycji projektu „Aktywność drogą do sukcesu”

1 czerwca 2009 roku rozpoczęliśmy realizację II edycji projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu”. Dzięki doświadczeniu, które nabyliśmy realizując pierwszy projekt, postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian, które mamy nadzieję usprawnią realizację i zwiększą skuteczność podjętych działań. Jednocześnie rozszerzyliśmy oferowane wsparcie o kolejne zadania mając nadzieję na kompleksowe rozwiązanie problemów naszych klientów. 

Prze cały czerwiec 2009r. pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu przeprowadzali rekrutację uczestników, która ostatecznie zakończyła się w dniu 1 lipca na spotkaniu informacyjno-organizacyjnym zorganizowanym dla grupy docelowej.

Podczas spotkania zostały przedstawione uczestnikom projektu główne założenia, cele, a także zostały umówione zadania projektu. Tego dnia wypracowaliśmy obowiązujące zasady uczestnictwa w projekcie oraz przedstawiliśmy harmonogram wspólnych spotkań.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.